Kuopion kaupungin nuorisopalveluiden organisaatiokuvaus

 

Kuopion kaupungin nuorisopalveluissa työskentelee 28 nuorisotyöntekijää. Heistä 19 on nuorisonohjaajia ja 9 etsivää nuorisotyöntekijää. Nuorisopalveluilla on 10 nuorisotaloa, kulttuurisen nuorisotyön Kulttuuriareena 44, erityisnuorisotyön tukikohta Vinkkeli, sekä nuorten erityisharrastustiloja kuten bändikämppiä, lennokki-, pingisharrastustilat, skeittihalli ja -parkit ja paintball-alue. Lisäksi Vinkkelin työntekijät kantavat vastuun kahden kerhotilan toiminnasta asuinalueilla, joilla ei ole varsinaisia nuorisotiloja käyttäen asukastupia. Kaupungin nuorisopalveluiden tiloissa ja toiminnoissa on vuosittain noin 250 000 kävijää

Kartta Kuopion nuorisotaloista sekä kerho- ja harrastustiloista tästä (pdf)

Kuopion kaupungin organisaatiossa nuorisopalvelut kuuluu kasvun ja oppimisen palvelualueeseen.

Kasvun ja oppimisen palvelualue 


Kasvun ja oppimisen palvelualueeseen kuuluvat

  • varhaiskasvatus

  • perusopetus- ja nuorisopalvelut

  • lukiot ja toisen asteen yhteistyö

  • kasvun ja oppimisen tuki

Palvelualueen perustehtävä on 0-18 lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen tukeminen. Tavoitteena on laadukas perustyö sekä ennakoiva työote ja mahdollisimman varhainen puuttuminen kasvun ja oppimisen ongelmiin. Onnistuessaan ennaltaehkäisevä työ vähentää asiakkuuksia perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla.

Kasvun tukemisen tarve alkaa pian lapsen syntymästä ja päättyy täysi-ikäisyyden kynnyksellä. Tarve kasvatuksen tukemiseen syntyy vanhemmuuden alkaessa. Oppimisen tukeminen voi alkaa jo päivähoitoiässä ja vahvistuu edelleen lapsen peruskoulun alkaessa. Oppimisen tukeminen päättyy nuoren koulupolusta riippuen joko perusopetuksen tai 2-asteen koulutuksen päättyessä.

Kasvun ja oppimisen palvelualueesta lisää  tästä

Palvelupäällikkö


Nuorisopalvelut
Nuorisopäällikkö
Jari Väänänen
Puh.
017-182661
gsm. 044 718 2661

Vuorikatu 27, 70100 Kuopio
(käyntiosoite : piharakennus, huone 120)
email : jari.vaananen (at) kuopio.fi

Asiakkuusjohtaja


Perusopetus-, nuoriso- ja lukiopalvelut sekä toisen asteen yhteistyö
Opetusjohtaja
Leena Auvinen
Puh. 044 718 4003
leena.auvinen (at) kuopio.fi

Palvelualuejohtaja


Palvelualuejohtajan tehtävänä on johtaa palvelualuettaan osana koko kaupungin palveluorganisaatiota. 

Pekka Vähäkangas

Palvelualuejohtaja
Pekka Vähäkangas
Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueet

Sihteeri Tuula Tirkkonen
puh. 017 182 804, gsm 044 718 2804,
email : tuula.tirkkonen(at) kuopio.fi