Nuoriso-ohjelma


Kuopion kaupungin nuorisopalvelut on laatinut nuoriso-ohjelman suunnatakseen omaa työtään, taatakseen kuopiolaisen nuoren osallisuuden omassa elämässään ja kaupungissaan ja määritelläkseen paikkansa laajassa toimijakentässä. Kuopion kaupungin palvelualueuudistuksessa tähdätään laajaan ennaltaehkäisyyn, asiakaslähtöisyyteen ja ikäkaariajattelun mukaiseen asemoitumiseen. Nuorisopalvelut edistää kuopiolaisten nuorten hyvinvointia laajan ennaltaehkäisyn, kohdennetun ennaltaehkäisyn ja intensiivisen intervention avulla.

Nuoriso-ohjelman tarkoitus on toimia nuorisopalveluiden oman työn suuntaamisen, koordinoinnin ja osaamisen varmistamisen välineenä. Laajemmin ohjelma kuvaa nuorisopalveluiden sijoittumista palvelukokonaisuuteen sekä hahmottelee niitä nuoriso-työn osa-alueita, joissa toimijoiden välinen yhteistyö on tarpeen. Tarkoitus on hakea uusia tapoja tuottaa palveluita yhteistyössä toisten toimijoiden kanssa. Nuorisopalveluiden roolin määrittely sekä sijoittuminen toimintaympäristöön ovat myös tulevan palvelualueuudistuksen vuoksi tärkeitä. Ennen kaikkea ohjelma on tehty kuitenkin nuoria itseään varten. Kehittyvä nuorisotyö ja yhteistyöverkosto takaavat nuorille yhteisöllisen kasvualustan ja tuen itsetunnon rakentamiselle.

Kuopion 36 sivuisen nuoriso-ohjelman 2010-2015 voit ladata itsellesi tästä :

nuoriso-ohjelma (word)

Mainittakoon että nuoriso-ohjelma valmistui ennen Kuopion kaupungin palvelualueuudistusta, joten jotkin tiedot ovat muuttuneet (esimerkiksi nuorisopalvelut ei kuulu enää Vapaa-ajankeskukseen).