Etusivu Etusivu

Männistön asukasyhdistys ry

Historia ja toiminta-alue

Männistön asukasyhdistys ry on perustettu v.1983 puolustamaan ja edistämään alueemme, Itkonniemen, Männistön ja Linnanpellon asukkaiden tarpeita ja viihtymistä alueella. Koska yhdistyksemme oli pitkään koillisten alueiden ainoa asukasyhdistys, ei toiminta-alueen rajoja ollut niin tärkeätä määritellä. Nyt on kuitenkin jo muutamia vuosia toiminut Saarijärven – Kelloniemen asukasyhdistys, joka siis ulottaa vaikutuksensa osalle Linnanpellon ja Männistön kaupunginosia. Niistä Saarijärven A-alue, eli Tiihotar, on tavallaan väliinputoajan osassa, koska se taas on osa Männistön kaupunginosaa ja tärkeimmät palvelutkin ovat Männistön keskustassa.

Toimintaperiaatteet

Yhdistyksen toiminnan pääpaino on aikaisemmin ollut kuukausittaisilla asukaskokouksilla. Viime vuosina ovat kuukausikokoukset rajoittuneet toimeenpanevan ydinryhmän, toimikunnan, nyttemmin johtokunnan, kokouksiksi. Näissä on ideoitu yleisten kokousten ohjelmat mahdollisimman paljon asukkaita palveleviksi. Yleisiä kokouksia, konsertteja tai muita tapahtumia on järjestetty 1-2 lukukaudessa tarpeen mukaan. Myös kuukausikokouksiin ovat muutkin asukkaat kuin toimikunnan jäsenet olleet aina tervetulleita.

Yhdistyksen toimintaan ovat kuuluneet myös 1-2 kertaa vuodessa ilmestynyt LATARI-lehti, vuodesta 1993 alkaen, Männistöpäivän vietto aina toukokuussa sekä lasten hiihtokilpailut maaliskuussa. Sählyvuoro Männistön ala-asteella on vetänyt jo useana vuotena varsinkin miesväkeä.

Toimintaa ylläpidetään osittain kaupungilta saatavan avustuksen ja toisaalta asukkailta saatujen jäsenmaksujen turvin. Maksavien jäsenten määrä on vaihdellut 35 ja 70 välillä. Jäsenet ovat saaneet aikaisemmin henkilökohtaisesti tiedon esimerkiksi vuosikokouksesta, nyttemmin siitä on pitänyt taluodellisista syistä luopua.

Latari-lehti jaetaan kaikkiin talouksiin alueellamme ja tiedottamiseen käytetään muita alueella ilmestyviä lehtiä, omaa ilmoitustaulua Männistön torilla ja kunkin osa-alueen elintarvikeliikkeiden ilmoitustauluja. Jos sinulla on mainoskielto ulko-ovessa tai postilaatikossa, etkä ole saanut lehteä jakelupäivänä, tule hakemaan se Männistöpäivänä yhdistyksen pöydästä tai ota yhteyttä puheenjohtajaan tai sihteeriin. Lehdet vuosilta 2000-2009 löytyvät sivulta LATARI-lehti.

Kotipaikka ja verkosto

Yhdistyksen kotipaikaksi on muodostunut Lahdentaan kansakoulu = Latari eli Männistön nuorisotalo, joskin sekä yleisiä että toimikunnan kokouksia on pidetty myös muualla. Yhdistys on ollut vuoteen 2004 asti Asukasliiton jäsen. Liittyminen Kotiseutuliittoon on tullut ajankohtaiseksi nyt, kun yhdistyksen uudet säännöt on rekisteröity. Uudet Kotiseutuliiton mallisääntöjen mukaiset säännöt on yhdistyksessä hyväksytty jo v. 2006. Vuodesta 2007 lähtien on toimittu uusien sääntöjen mukaisesti ja 2009 säännöt on rekisteröity, kts. säännöt.